Za koje dodatne sadržaje u školi biste bili posebno motivirani?
SPORTSKI SADRŽAJI 31,9%
 
MEĐUNARODNI PROJEKTI 15,2%
 
SUDJELOVANJE U VIDEOKONFERENCIJAMA 2,2%
 
STEM PODRUČJE 34,8%
 
DRAMSKE AKTIVNOSTI 9,4%
 
LIKOVNE AKTIVNOSTI 6,5%
 
Ukupno glasova: 138
Zatvori prozor